Witamy na naszej stronie internetowej.Mrągowo 2012-05-13 

Drodzy Czytelnicy! 


Żyjemy i mieszkamy w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Mazury są specyficzne. Posiadają wspaniały krajobraz inny klimat oraz swoją odrębną historię. Tereny te dawno zamieszkiwały plemiona Pruskie. W naszym powiecie mieszkali Galindowie. Plemiona te nie stworzyły państwowości a prowadzili walki między sobą, co ułatwiło ich podbój przez Zakon Krzyżacki (Zakon Najświętszej Marii Panny Szpitalików Niemieckich, utworzony podczas IV krucjaty w Ziemi Świętej a pierwszym Wielkim Mistrzem był Henryk Walpot). 

Zakon został sprowadzony na Mazowsze przez księcia polskiego Konrada Mazowieckiego, którego ziemie atakowane były przez plemiona pruskie. Chciał stworzyć strefę buforową pomiędzy Mazowszem a Prusami. Zakon po spacyfikowaniu Prus utworzył państwo krzyżackie zakładając miasta i wsie w oparciu o prawo niemieckie (akt założycielski miasta Mrągowa „Sensburg” nadał Wielki Mistrz Konrad von Jungingen), ludność, która zamieszkiwała ówczesne tereny byli to Polacy, sprowadzani Niemcy oraz resztki ludności pruskiej. 

Przez cały okres zarządzania tymi terenami przez Niemców (były to różne koleje od księcia Albrechta do 1945r.), Polacy utrzymywali swoją tożsamość narodową poprzez organizacje własną prasę. A jednym z wybitniejszych przedstawicieli polskich był znany poeta Michał Kajka. 

Mazury maja swój specyficzny klimat polegający na tym, że zimy są ostre i długie, jesteśmy tzw. „biegunem zimna” naszego kraju. I w związku z tym koszty utrzymania na naszych terenach są wyższe niż w innych terenach Polski. Spowodowane to jest np. dużo wyższymi kosztami ogrzewania. W krajach Unii są, tzw. Fundusze wyrównawcze, które starają się rekompensować takie koszty poprzez obniżanie podatków na opał oraz paliwo samochodowe.  

Musimy być wdzięczni poprzednim mieszkańcom naszych terenów, którzy bardzo dobrze zagospodarowali te tereny. Prawie każde miasto, miasteczko po przejęciu przez nas w 45 roku posiadało kanalizacje, wodociągi, energie elektryczną i gdzie niegdzie były gazownie. Gdzie w latach 60 w Pułtusku położonym około 60 km. od Warszawy wodę do picia pobierało się
z hydrantów ulicznych. 

Zastaliśmy całą sieć kanałów żeglownych łączących Wielkie Jeziora Mazurskie, które do dzisiejszego dnia są jedną z największych atrakcji naszej krainy. Jesteśmy zbulwersowani tym, że przez 67 lat istnienia państwa polskiego na tych terenach nie powiększono sieci kanałów. 

Myślimy, że urzędnicy decydujący o Tym nie mieli żadnej wizji. W tej chwili, co u niektórych zaczyna się to budzić, ale wszyscy zgodnie twierdzą, że nie ma na to funduszy. Fundusze jak są to idą na różne „pomniki”, które nie pobudzą regionu natomiast będą cały czas generowały straty. Zaznaczamy, że duża część istniejących kanałów została wykonana ręcznie. 

Nasi dziadowie w okresie II Rzeczpospolitej, czyli przed II Wojną Światową łopatami i przy pomocy małych koników Huculskich wywieźli miliony ton ziemi pod przyszły port w Gdyni. Tam gdzie dzisiaj dobijają wielkie statki kilkadziesiąt lat temu były wielkie pastwiska. 

Będąca na dorobku II Rzeczpospolita dzięki genialnym planom inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego i ogromnego zaangażowania społeczeństwa polskiego wybudowała doskonały port służący do dzisiaj naszemu krajowi. Myślimy, że te rozdęte koszy budów w naszym kraju (autostrady,stadiony itd.) są zawyżone i niczym uzasadnione. Napewno jest to duże pole dopracy przez Prokuraturę. 

Władza w naszym regionie wygląda następująco. W Olsztynie znajduje się Urząd Wojewody obok niego jest Urząd Marszałkowski i obydwiete struktury często robią to samo a czasami wręcz sobie przeszkadzając. Dublowanie urzędów tego samego praktycznie szczebla jest według nas zbędne tymbardziej, że jest to bardzo kosztowne. 

Następnie mamy 21 powiatów oraz kilkadziesiąt miast i gmin. Tu też jest powielanie władzy. Starostwa nie posiadają własnych dochodów, zajmując się głównie dzieleniem pieniędzy, które otrzymują w postaci subwencji np. na szkoły. Podmiotami, którymi zarządza Starostwo mogłyby doskonale zarządzać gminy. 

Tym bardziej, że część szkół podlega pod miasto i gminy a częścią zarządza Starostwo, – po co? Jest to zupełnie zbędna struktura, która tworzy duże koszty z nią związane a niczemu nie służy i chyba została powołana po to żeby kolesie partyjni mogli tam sobie uwić dobre gniazdka (ciepłe posadki). Starostwo posiada zarząd jest Starosta Wicestarosta i czasami jak trzeba powołuje się kolesia na etatowego członka zarządu. 

Ci panowie zarabiają około 10.000 zł na rękę. Bardzo często jest tak, że żona podlega bezpośrednio mężowi, który z ramienia starostwa sprawuje nadzór nad instytucja, w którym ona pracuje. Jak trzeba to koledze załatwia się pracę dobrze płatną przyjmując go do pracy w niezbyt jasnych okolicznościach. Mieliśmy zdarzenie, że dyrektor jednej ze szkół wpoprzednich latach wyłudził z Ministerstwa Edukacji poprzez zawyżanie ilości uczniów kwotę około 1.300.000 zł, proceder ten trwał przez 2 lata. 

Najpierw trzeba było sfałszować dokumenty, co już jest przestępstwem a po drugie wyłudzono kwotę w wysokości 1.300.000 zł, które Starostwo musi zwrócić do Ministerstwa Edukacji. W procederze tym zamieszani są dyrekcja szkoły, wydział oświaty oraz Wicestarosta sprawujący pieczę nad oświatą w naszym powiecie. Gdyby ktokolwiek z nas tego dokonał to byśmy mieli Prokuratora na karku i byśmy się sucho z tego nie wywinęli, ale w starostwie można, panowie sprawę zamiotą pod dywan i sprawy nie ma. 

Starostwo jest zbędnym tworem bardzo kosztownym, niewiadomo dla czego jest tam 17 radnych, którzy pobierają około 800 zł miesięcznie praktycznie za nic. Uważamy, że trzeba zrobić wszystko, żeby radni, którzy hurtem pchają się do władz swój mandat sprawowali społecznie, to wtedy do rady trafią ludzie, co chcą zrobić coś dla danego regionu a nie tylko brać pieniądze. 

Na tym chcielibyśmy zakończyć jednocześnie oświadczamy, że w następnych artykułach pokażemy bardziej precyzyjnie z nazwiskami oraz wysokością dokładną zarobków, pokażemy państwu niemoc decydentów rozlazłe decyzje w sprawie szpitala, oraz nasze zamierzenia mające na celu rozwój gospodarczy. 

Oświadczamy, że za treść tego artykułu pełną odpowiedzialność ponosi Zarząd Ruchu Autonomii Mazur. 

     Z ogromnym szacunkiem 

                                                                       Zarząd Ruchu Autonomii Mazur


                                                                                      Mrągowo 2012-05-06 

Szanowni Państwo! 


       Bardzo dobrze się stało, że w naszym regionie powstał nowy tygodnik Fakty Mazur, w którym dzięki życzliwości właścicieli możemy wydać artykuł dotyczący nowo powstałego Stowarzyszenia Ruch Autonomii Mazur.  

       W jednym z pierwszych wydań tygodnika ukazał się artykuł, w którym poruszono pewne sprawy dotyczących naszego stowarzyszenia. My natomiast chcielibyśmy w cyklu artykułów pokazać dokładniej sprawy jakimi zajmuje się ruch im oraz którymi będzie się zajmował w przyszłości.  

        Genezą powstania naszego ruchu jest sprzeciw przeciwko sytuacji gospodarczej i społecznej, która dotyczy naszego regionu od kilkudziesięciu lat. Większość z nas urodziła się i wychowała się na Mazurach obserwujemy brak przemyślanego gospodarczego rozwoju tej północno-wschodniej części naszego kraju. Chcielibyśmy zatrzymać trend wyjazdów młodych mieszkańców za sprawą poprawy swojego bytu tak w inne części Polski jak i za granicę. 

          Liczyliśmy, że po przystąpieniu do Unii Europejskiej sytuacja w końcu ulegnie poprawie, ale niestety niewiele się zmieniło. W dalszym ciągu nie ma pracy i prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będzie. Poziom życia mieszkańców jest niski, brak jest poważnych inwestycji. Myślimy, że nie ma spójnej koncepcji rozwoju gospodarczego Mazur. Każdy sobie - mówiąc kolokwialnie - rzepkę skrobie, nie ma kompatybilnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi a niektóre inwestycje świadczą o braku wyobraźni i bardzo lekkiego traktowania społecznych pieniędzy.  

          U nas też mamy takie pomniki, które kosztowały bardzo dużo i nie przyniosły oczekiwanych efektów natomiast generują straty, które pokrywane są z napiętych budżetów. Twórcy tych pomników radosnej twórczości nie ponieśli najmniejszych odpowiedzialności, że utopiono wiele milionów złotych. Mimo tego, że przed rozpoczęciem budów wiele osób ostrzegało, że ten kierunek jest niewłaściwy. Za dużo pary idzie w gwizdek, a za mało w koła.  

          Widzimy,że stosuje się starą rzymska zasadę iż społeczeństwo potrzebuje chleba i igrzysk. Z chlebem jest źle, ponieważ brakuje inwestycji, które tworzyły bystałe miejsca pracy, natomiast igrzyska zdarzają się. Są rejony na Mazurach, wktórym gospodarze potrafili coś zrobić dla swojego miasta. Przykładem może być Gołdap, w którym bardzo dobrze rozwija się strefa ekonomiczna. Jest fundacja, która wspiera drobnych przedsiębiorców kredytami do 300 tys. złotych, a oprocentowanie wynosi około 6% są zresztą też i inne powiaty Mazur gdzie to wygląda o wiele lepiej.  

          Uważamy, że należało by rozpocząć budowę kanałów żeglugowych, które połączyłyby nasz powiat ze szlakiem Wielkich Jezior. Pragniemy poinformować, że 8 km. kanału połączyło by J.Juksty ze szlakiem Wielkich Jezior. Obserwując doszliśmy do wniosku, że tam gdzie jest szlak żeglugowy miejscowości, które przy nim leżą rozwijają się dosyć dynamicznie.  

          Złożyliśmy wniosek na ręce Pana Wójta gminy Mrągowo ażeby plan budowy tego kanału udało się umieścić w planie zabudowy przestrzennej naszej gminy. Uzyskaliśmy słowną obietnicę Pani Burmistrz, która stwierdziła, że gdyby rozpoczęto budowę kanałujest gotowa pokryć część kosztów tej inwestycji. Tego typu inwestycje spowodują rozwój terenów przez, które będą przebiegały.  

          Mamy wiele pomysłów dotyczących rozwoju nie tylko naszego powiatu ale całego regionu, które pokażemy w następnych artykułach, chcemy też ukazać mechanizmy działające w naszym państwie, które hamują rozwój gospodarczy nie tylko Mazu rale i całego państwa. Pokażemy nepotyzm występujący w organach samorządowych oraz nieudolność decydentów którzy za swoje nic nie robienie biorą z kasy państwa bardzo wysokie apanaże. 

         Zwracamy się do państwa o podejmowanie działań oddolnych i tworzenie grup, które chcą społecznie zmienić tą sytuację, która istnieje od kilkudziesięciu lat.   

     

                                                                              Z ogromnym szacunkiem                             


                                                                          Zarząd Ruchu Autonomii Mazur.                                                                      


Przyszłe inwestycje
Jesteśmy po wstępnych rozmowach z przedstawicielami władz miejskich jak i gminy naszego powiatu. Poruszyliśmy sprawy o których myślimy od samego początku założenia Naszego Ruchu. W związku ze złą sytuacją demograficzną naszego kraju a szczególnie Mazur ponieważ jest gwałtowny odpływ młodzieży naszego regionu spowodowany brakiem jakichkolwiek perspektyw na normalne godne życie. Myślimy o budowie domu spokojnej starości oraz opieki społecznej dla naszego społeczeństwa. Pani Burmistrz mgr O . Siemieniec zapewniła nas o pełnym poparciu samorządu miasta w tej sprawie. Ponieważ jako dobry gospodarz zna bardzo dobrze problemy demograficzne regionu. Liczymy, że uda nam się pozyskać środki z różnych organizacji tak w kraju jak i z zagranicy. Wizytowaliśmy podobny dom w Olsztynie, który podlega Fundacji Laurentius i został wybudowany ze środków Diakoni z Niemieckiej Bawarii. Poziom życia pensjonariuszy, których 98% są Polacy jest na bardzo wysokim poziomie. Wystarczy dodać, że zapewnia się każdemu wyznaniu religijnemu miejsca na odprawianie kultu Swojej religii. Na 70 pensjonariuszy obsługi jest około 60 osób. Takich warunków na starość jakie są tam życzymy sobie sami. Marzeniem naszym jest aby taki dom powstał w naszym mieście. Oprócz tej działalności dom w Olsztynie prowadzi jeszcze szkołę o profilu liceum zawodowego, po ukończeniu, której otrzymuje się certyfikat uprawniający do podjęcia pracy jako opiekun osób indywidualnych oraz w domach opieki społecznej na terenie całej Europy. Absolwenci ci są rozchwytywani przez organizacje Polskie jak i zagraniczne, do opieki nad ludźmi w podeszłym wieku.
                                                                                        Zarząd Ruchu Autonomii Mazur. 

Drugą sprawą była rozmowa z Panem Wójtem Jerzym Krasińskim na temat budowy przyszłych kanałów mających połączyć naszą gminę ze szlakiem Wielkich Jezior co będzie trudne i kosztowne ale myślimy, że ktoś coś w tym temacie powinien zrobić. Pan wójt wyraził pewne wyrozumienie oraz gotowość pomocy w tej sprawie, oczywiście przestrzegał nas, że pozyskanie tak dużych funduszy będzie niezmiernie trudne ale myślimy, że jeżeli 100 lat temu można było zbudować 100 km kanału to dzisiejsze 8 km powinno być dużo łatwiejsze i prostsze. Chcielibyśmy dodać, że nasi dziadowie kopiąc ręcznie furmankami zaprzężonymi w koniki Huculskie miliardy ton ziemi wywieźli pod port morski w Gdyni.
                                                                                       
                                                                                        Zarząd Ruchu Autonomii Mazur.

Nareszcie
Nareszcie po dziesięciu miesiącach sprawowania władzy przez nową ekipę w naszym powiecie otrzymaliśmy bilans otwarcia, jest to chwalebne że taki raport ukazał się chyba po raz pierwszy w naszym powiecie obrazujący działania poprzedniej ekipy mówiąc kolokwialnie...

                                                                                            czytaj dalej... 


Co Nowego W Ruchu Autonomii Mazur
Przepraszamy, że przez pewien czas nie było żadnych wpisów na naszej stronie przyczyną tego były sprawy organizacyjne oraz zdarzenia które dotknęły niektórych naszych członków....
                                                                                            czytaj dalej...

Autonomia daje nam możliwość rozwoju mazurskiego biznesu.


monitoring pozycji

ZEBRANIE NOWO POWSTAŁEGO RUCHU AUTONOMII MAZUR W MRĄGOWIE OSIEDLE PARKOWE 16.

Aktualności:

Klasyfikacja końcowa MLPN: Poniżej końcowa klasyfikacja rozgrywek MLP
sezon 2011-2012
1. OLDBOYS Robak Team
2.Ruch Autonomii Mazur
3. MZL Event Mrągowo
4. MSIS MMA Mrągowo
5. A-Team 6. GRINGOS
7. RYNEK 8. Extra Team
9. FORTUNA
10. PTASIE
 Podsumowanie wszystkich rozgrywek realizowanych w ramach Mrągowskiej Ligi Miejskiej odbędzie się
23 marca o godz. 19.00 w Sali widowiskowej CKiT.Fundacja GENEO
24 pażdziernika 2011 16:24
W dniu dzisiejszym tj. 24.10.2011 odbyło się posiedzenie grupy założycielskiej nowo powstającej Fundacji GENEO, na którym wybrano władze statutowe. Fundatorami zostali pan Roman Koziatek -prezes, wiceprezesami zostali Zbigniew Paliński i Wiesław Rówczyński. Zaś Rada Fundacji GENEO Ryszard Sosnowski -przewodniczący
i Jacek Sobota wiceprzewodniczący.
 
------------------------------------------------------- 

Wpłata darowizn

Nr konta bankowego PKO BP SA :
95 1020 3639 0000 9302 0115 7106  

STOWARZYSZENIE RUCH AUTNOMII MAZUR

Zespół Ratusza Plac Kajki 2/8
11-700 Mrągowo


Tytuł wpłaty: Darowizna

Przyjaciele

Ważne: wypełnij pola oznaczone *
RUCH AUTONOMII MAZUR
11-700 Mrągowo, Zespół Ratusza Plac Kajki 2/8, tel./fax. 89 741 3148 / e-mail: ram.mragowo@wp.pl ,rammragowo@poczta.fm
 
     
Kreator stron internetowych - strona bez programowania